Taggato: Bandai

SHIN MAZINGER SHOGEKI! Z-HEN

Serie in 26 episodi. Giappone 2009. Regia: Yasuhiro Imagawa. Composizione serie: Yasuhiro Imagawa. Sceneggiatura: Yasuhiro Imagawa. Character Design: Shinji Takeuchi. Mechanical Design: Tsuyoshi Nonaka. Direttore della fotografia: Yoshito Kuwa. Musiche: Akira Miyagawa. Storia Originale:...